Dataskyddspolicy

Information om Lundén-Hus ABs personuppgiftshantering

Om personuppgifter i datasystem

Lundén-Hus AB (nedan kallat LHAB) använder så kallade cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du använder vår webb lagras anonym statistik om vilka sidor du tittar på. Detta hjälper oss att förbättra vår webb och göra webben bättre för våra gäster. Endast när du gör en intresseanmälan lagras några personuppgifter i vårt system.

Persondata som vi använder i vår verksamhet

Om du hyr en lägenhet hos oss eller gör en intresseanmälan lagras dina uppgifter in i vårt system. Om du vill veta vilken information vi har om dig eller undrar över något är du välkommen att kontakta vår dataskyddsombud med formuläret nedan.

Om videoövervakning

I våra fastigheter kan videoövervakning och händelseinspelning finnas. Det gör vi för våra hyresgästers säkerhet, för att säkra fastigheten och våra hyresgästers tillhörigheter. Övervakningen sker på områden dit endast hyresgäster har tillgång till (typ källare cykelförråd, teknikutrymmen, förråd) för att förebygga  och förhindra brott av typen inbrott, stöld etc. Systemet raderar automatiskt alla inspelningar efter viss tid. Dessutom kan tillfällig, tidsbegränsad videoövervakning förekomma.

Hur vi hanterar persondata

Vi sprider inte vidare uppgifter om våra gäster till någon utomstående part. Endast data relevant för ditt hyreskontrakt eller intresseanmälan finns i vårt system. Vi gallrar med jämna mellanrum ut persondata som inte längre är aktuell för vår verksamhet.

Övervakningsfilmer delas endast vid förekommen brottslig verksamhet och då endast till officiell myndighet (polismyndighet) på deras begäran. Alla data raderas i normalfallet automatiskt inom 30 dagar.

Lagstöd

Behandlingen av alla data vi använder är nödvändig för att fullgöra vårt avtal (hyresavtal etc). Behandlingen hyresgäster/lokalhyresgäster data är nödvändig för hyresavier och övrigt legalt ansvar. Viss aggregerad data kan användas för statistik till SCB etc (allmänt intresse). Behandling sker för att kunna kommunicera med hyresgäster och hantera in-/utpassage av lägenheter/lokaler etc.

Vi följer de lagar och förordningar som är tillämpliga, bland andra:
General Data Protection Regulation (EU Förordning 2016/679)
Kamerabevakningslag (2018:1200)

Dina rättigheter

Du har rätt att se uppgifter om dig vi använder i vårt system. Du har också rätt att få ditt data korrigerat, raderat eller anonymiserat. Använd formuläret nedan för att få kontakt med vårt dataskyddsombud.

Om du undrar över något i vår hantering av personuppgifter eller videoövervakning kan du fylla i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig.
Om du gett oss tillåtelse att skicka allmän information (typ nyhetsbrev) till dig kan du också när som helst avbryta den kommunikationen genom att använda länk i utskick eller med formuläret nedan.