Rökförbud från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag gälla i Sverige.
Förbudet innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på lekplatser och vissa allmänna platser utomhus. Rökförbudet omfattar rökning och e-cigarretter

Rökförbudet omfattar även lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostadshus.

Det är alltså inte tillåtet att röka:

i trapphus
i tvättstugor och andra gemensamma utrymmen
lekplatser
entréer där allmänheten har tillträde
Fimpa alltid i en askkopp! En skräpfri miljö mår alla bättre av.

Tänk på att röklukt lätt sprider sig genom ventilationsdon och öppna fönster när du röker i din egen lägenhet. Visa hänsyn genom att inte röka på balkongen eller direkt utanför porten.