Preliminära tider för byggstart av stamrenovering i Trångsund

Brickan 5 – preliminär byggstart under dec 2019 – feb 2020

Brickan 2 – preliminär byggstart under kvartal 1 2020

Brickan 1 – preliminär byggstart under kvartal 1 2021